نشریه دانشجویی دیده بان (DIDEHBAN) - واژه نامه اختصاصی